• Azerbaijan
  • English
  • Russian

Əmək kİtabçasının düzgün İstİfadəsİ

Blog Details

Əmək kitabçasının düzgün istifadəsi

Əmək kitabçası işçinin əmək fəaliyyətini və əmək stajını təsdiq edən əsas sənəddir. Əmək kitabçası işəgötürən tərəfindən 5 gündən artıq işləyən bütün işçilər üçün əsas iş yerində açılır. İşə qəbul olunan işçi əmək kitabçasını və şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi işəgötürənə təqdim etməlidir. İlk dəfə əmək müqaviləsi bağlanarkən əmək kitabçası tələb edilmir.


İşəgötürənlər tərəfindən əmək kitabçasında aşağıdakı qeydlər aparılır:

  1. İşçinin soyadı, adı, atasının adı , doğulduğu gün, ay, il, təhsili;
  2. İşçinin işə götürülməsi, bir işdən başqa işə keçirilməsi və işdən azad edilməsi haqqında məlumat tarixi (gün, ay, il) göstərilməklə;
  3. “İş haqqında məlumat” bölməsinin 3-cü qrafasında başlıq formasında işəgötürənin tam adı yazılır;
  4. İşçinin qəbul edildiyi işin, peşənin, yaxud vəzifənin adı haqqında.