• Azerbaijan
  • English
  • Russian

XİDMƏTLƏRİMİZ

Qoyulmuş investisiyanın (kapitalın) cəb olunmuş maliyyənin təyinatı ucun
xərclərinə nəzarət hesabatı

Alınmış malların, invertarların, əsas vəsaitləri və s. maliyyət hesabatı

Gəlirlərin marja hesabatı

Aylıq mənfəət-zərər hesabatının hazırlanması

Aylıq pul axını hesabatı

Aylıq balans hesabatının hazırlanması

;