• Azerbaijan
  • English
  • Russian

XİDMƏTLƏRİMİZ

Kassa və bank əməliyyatlarının uçotunun təşkili

Əmək haqqı, məzuniyyət və son haqq hesabın hesablanması və uçotu

Təhtəl hesab şəxslərlə hesablaşmaların uçotunun təşkili

Debitor və kreditor borcların uçotunun təşkili

Əməliyyat gəlir və xərclərinin uçotunun təşkili

Əsas vəsaitlərin uçotunun təşkili

Vergi hesabatlarının tərtibi və təqdim edilməsi

Sosial sığorta və işsizlik sığortası üzrə hesabatların tərtibi və təqdim edilməsi

Vergi orqanlarından daxil olan məktubların cavablandırılması

Vergi uçotunun təşkili ilə bağlı digər məsələlərin həlli (bank hesabının açılması,obyekt kodunun alınması,smart kassa,postterminal və s.)

;